ความรู้

การใช้ไครโอไลท์ในการถลุง al203 ในกระบวนการผลิตแร่อลูมิเนียมคือ

อิเล็กโทรไลต์ Al2O3 จะถูกเติมด้วยไครโอไลท์เพื่อลดอุณหภู …

การใช้ไครโอไลท์ในการถลุง al203 ในกระบวนการผลิตแร่อลูมิเนียมคือ Read More »

Scroll to Top